Itt vagyunk:Felvételizőknek > Alapképzésben meghirdetett szakok > Informatikus könyvtáros


INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SZAK
Három éves képzés, nappali és levelező tagozaton

 

Az informatikus könyvtáros szak képzési célja olyan könyvtári és tájékoztatási szakember képzése, akik korszerű könyvtári és informatikai ismeretekkel rendelkeznek, s ezek birtokában képesek a szaktudást igénylő munkakörök ellátására. Elsajátítva a tudományos kutatómunka alapvető módszereit, technikáját, a tudományos gondolkodás alapját, ezek birtokában képesek tudományos munkavégzésre, önmaguk művelésére.

 

A kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozására figyelmet fordítunk egyéni jelleggel.

 

A tehetséggondozás kétirányú. Egyrészt a hagyományos tehetségfejlesztő alkalmakat szorgalmazzuk, másrészt olyan stúdiumokat indítunk, amelyek a mester fokozatot szerzők tanulmányiban domináns szerepet fognak játszani.

Ösztönözzük a hallgatók részvételét hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon való részvételét annál is inkább, hiszen az intézmény ezen a területen számos kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhet (csak 2005-ben két harmadik helyezés OTDK bemutatón).

A szak képzése során a hallgatók többek között megismerkednek a dokumentumok tartalmi és formai feltárásának lehetőségeivel, és a tájékoztatás tevékenységeivel.

A szakon az informatikai oktatás is fontos szerepet kap, így az alapozó és szakmai modul valamint a szakirányú modulokban is szerepelnek a szakmai és az általános informatikai tárgyak. Így például az Adatbázis kezelés mellett könyvtári adatbázis építő és kezelő rendszerekkel is megismerkednek a hallgatók.

 

A szakon az Információmenedzsment és a Gyermek és iskolai könyvtáros szakirányú képzés közül lehet választani.

 

Mindkét szakirány keretében a hallgatók megismerkednek az elektronikus könyvtárakkal és digitális gyűjteményekkel. Megtanulják a hallgatók a Web-lapok készítésének módszereit, lehetőségeit, a hang- és képrögzítés mechanikáját. Valamint a hallgatók megismerik a kulturális marketing és a PR tevékenységeket.

 

A képzés fontosabb szakterületei:

     - Írás-, könyv- és könyvtártörténet
     - Formai feltárás
     - Tartalmi feltárás
     - Gyűjteményszervezés
     - Könyvtármenedzsment
     - Tájékoztatás, információforrások, információs rendszerek
     - Adatbázis- és hálózati ismeretek
     - Informatikai alkalmazások.

 

SZIE specialitás a szakkal kapcsolatban: A hagyományos könyvtári, az elektronikus könyvtári és az informatikai tárgyak fokozott szintézise.

 

Az alapszak célja: Különböző könyvtártípusok tájékoztatási intézmények gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltése; Információhordozók, dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, tárolása, közreadása; A könyvtári munka és tájékoztatási tevékenység szervezése. Információs szolgáltatások működtetése; Számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazása.

 


 

Szak megnevezése: Informatikus könyvtáros

Képzés helye(i):
     - Jászberény
     - kellő számú jelentkező esetén Budapesten is indítunk csoportokat

 

Diploma megnevezése:
     - Informatikus könyvtáros

 

Félévek száma: 6

Alapozó tárgyak: 25 kredit

Szakmai törzstárgyak: 95 kredit

Differenciált szakmai ismeretek: 40 kredit

Összesen: 180 kredit

 

Gyakorlatok a teljes oktatási idő százalékában: 71 %

 

Szakmai gyakorlat: 180 óra, 15 kredit

Szakdolgozat: 10 kredit

 


 

Elhelyezkedési lehetőség (társadalmi igény):

Elhelyezkedési lehetőségek az összes könyvtártípusban, valamint minden, az információszolgáltatásban érdekelt intézményben, a nyomtatott és az elektronikus média, az államigazgatás nem-könyvtári szektoraiban.

  

Navigáció

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu